48-130 Kietrz, Głowackiego 37
+48 797-816-919
zlobek@kietrz.pl

Dla rodzica

Pragniemy tworzyć Państwu jak najbardziej dogodne warunki ; wspierać Rodziny z naszej gminy – zatem zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.

Projekt Opolskie dla rodziców i dzieci III realizowany jest w ramach Działania 7.6. Godzenie życia prywatnego i zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest wsparcie dla 130 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót do aktywności jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu sfinansuje bieżące koszty opieki w żłobku lub klubie dziecięcym (tzw. czesne) leżące po stronine rodzica. Okres udzielania pomocy wynosić będzie maksymalnie 12 miesięcy w odniesieniu do uczestnika.  
Z pomocy skorzystać będą mogli pracujący rodzice/opiekunowie prawni, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby osiągające niskie dochody(tzw. ubodzy pracujący).  
Rekrutacja będzie prowadzona w trybie miesięcznych naborów, w terminach każdorazowo podanych w ogłoszeniu o prowadzonym naborze, publikowanym na stronie internetowej projektu i będzie trwać aż do przyjęcia wymaganej liczby uczestników. W przypadku braku wolnych miejsc rodzice zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

https://www.zlobki.wup.opole.pl